Internet

OÜ Sonictest internet on kasutatav Eestis fiiberoptika ja raadioühenduste baasil.

Tegemist on fikseeritud asukohaga raadio ja/või kaabliühendusega, mille kasutamiseks paigaldatakse teile antennitoru külge vastuvõtuseade koos CAT5e kaabeldusega või tuuakse tuppa optikakaabel.

Kiire raadiointernet on soodsa hinnaga; 3 EUR eest saate juurde staatilise avaliku IP aadressi. 
Hinnad ja kiirused alates 01.04.2016 OÜ Sonictest võrgus (maksimaalne allalaadimine / maksimaalne üleslaadimine):

Internet eratarbijale valguskaabliga:

Koduinternet - 10M   (10/5 Mbit/s) - 13 € kuus
Koduinternet - 25M   (25/10 Mbit/s) - 16 € kuus  
Koduinternet - 50M (50/25 Mbit/s) - 25 € kuus
Koduinternet - 100M (100/25 Mbit/s) - 50 € kuus  

 

Inernet ettevõtetele valguskaabliga:

 Äri M50  (50M) - 60 € kuus. 
 Äri M100 (100 M) - 120 € kuus. 

 

Ühenduse väljaehitamine vastavalt MTÜ Valguskaabel kalkulatsioonile.

Raadiointernet MTÜ Valguskaabel valguskaabliga varustatud tugijaamast:

Erapakett Raadio 50M 

Kiirus (50M/10M) 

hind 25 EUR

Äripakett 50M:

Kiirus (50M/25M, sisaldab vastuvõtuseadmete renti ja avalikku IP aadressi)

hind 100 EUR

 

Lisateenused: 

Avalik IP aadress 3.-/tk

Liitumistasu 60.- + kliendiühenduse ehituse ja seadmete maksumus vastavalt kalkulatsioonile.

Küsi ka muid erilahendusi oma äri tarbeks!

OÜ Sonictest toob teieni kiire fiiberoptika ja raadioeetri kaudu kogu ülikiire internetimaailma!

Sonictest OÜ Internetivõrgus töötavad lauatelefonid VoIP tehnoloogia baasil.
VoIP teenus võimaldab odavaid lauatelefoni kõnesid igast internetiühendusega kohast! 

Olemasoleva ühenduse ümberkonfigureerimine või ajutine sulgemine (võlgnevuste puudumisel) 5.- €. 
Peale võlgnevuse tasumist internetiühenduse taastamine 5.- €

Liitumistasu 60 EUR.


Sideteenuse kvaliteedinäitajad:

 

OÜ Sonictest statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2015. aastal:
2015 aastal edastas OÜ Sonictest võrgu kaudu oma klientidele 672 TB andmeid.
«Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest - 1,25 tööpäeva;

laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,05;
rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest - 2,1 tundi.

Sideettevõtja on kohustatud internetiteenuse osutamise korral avalikult kättesaadavaks tegema järgmise informatsiooni:
1) andmesideprotokollid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata:
võimaldatakse kasutada IPv4 protokolli ja IPv6 protokolli.
Kui kasutajal pole staatilist avalikku IP aadressi tellitud, siis on tarkvarapiraatluse tõkestamiseks failivahetusprogrammide ehk P2P protokollid filtreeritud.

2) andmesidepordid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata:
Võimaldatakse kasutada kõiki porte välja arvatud tuntud viiruste ja trooja tarkvara poolt kasutatavaid TCP/UDP porte viiruste leviku tõkestamiseks.

3) teenusserverite olemasolu korral nende kasutamiseks vajalikud andmed:
meilide väljasaatmiseks SMTP server mail.sonictest.ee TCP pordis 25