Sideteenused

OÜ Sonictest internet on kasutatav Eestis fiiberoptika ja raadioühenduste baasil.

Tegemist on fikseeritud asukohaga raadio ja/või kaabliühendusega, mille kasutamiseks paigaldatakse teile antennitoru külge vastuvõtuseade koos CAT5e kaabeldusega või tuuakse tuppa optikakaabel.

RTK vahendatava ja EL taastefondi poolt rahastatava kolmanda lairibameetme raames gigabit kiirusega liitumisvõimaluse saavatele aadressidele on liitumistasu 200.- koos km-ga

Kiudude rent ülekandevõrgus:

  • Kiu renditasu 0,026 EUR/jm + km 1 kiu kohta kuus.
  • Ülekandevõrgu kiu liitumistasu: 600.- EUR + km

TT-1.pdf

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgus kiudude rent ja liitumistasu:

 

Laeva küla jaotusvõrk. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

 

Rahinge küla jaotusvõrk. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

 

Luunja aleviku jaotusvõrk. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

 

Kiupaaride rent gigabit kiirusega juurdepääsuvõrgus MDF-ist kliendiühenduste jaoks:

Hind sisaldab kiupaari MDF-ist kliendini ja on mõlemal pool otsastatud pistikutega ning on tehnoloogianeutraalne ning füüsiliselt eraldatud: (CWDM,DWDM, XGS-PON, Gigabit ethernet)

  • kiupaari rent 25.- EUR + km kuus
  • kliendi liitumistasu 200.- EUR (koos km)

TT-2.pdf TT-2 Lisa1.pdf

Lisateenused:

MDF-is seadmekoha U-de rent aktiiv või passiivseadmete jaoks

  • 1U kuutasu 60 EUR + km

Elekter

1 kw/h = (universaalteenus + elektrilevi võrgutasu + aktsiis + taastuvenergiatasu) + km

Sidekaablite kättenäitamine looduses:

60 EUR/h + km

Projektide kooskõlastamine ja siderajatise kaitsevööndis tegutsemislubade väljastamine:

60 EUR + km

Sidekaablite paigaldus, ühendamine ja remont (kiudude keevitused ja muud tööd)

10.- EUR + km kiukeevitusseadme kasutuskord

60.- EUR/h + km kohapealsed sidetööd

50.- EUR/h + km kaevekopa või korvtõstuki kasutamise tunnihind

Muud sidetööd vastavalt hinnapakkumisele.

Hinnad ja kiirused alates 01.04.2023 OÜ Sonictest lairibavõrgus (maksimaalne allalaadimine / maksimaalne üleslaadimine):

Kiire internet eratarbijale valguskaabliga:

Koduinternet - 100M - 35 € kuus
Koduinternet - 300M - 65 € kuus  
Koduinternet - 500M - 90 € kuus
Koduinternet - 1000M - 120 € kuus

 

Kiire internet ettevõtetele valguskaabliga:

Äri 100M  (100 M) - 125 € kuus. 
Äri 300M (300 M) - 250 € kuus.
Äri 500M (500 M) - 400 € kuus.
Äri 1000M (1000 M) - 500 € kuus.

Raadiointernet MTÜ Valguskaabel valguskaabliga varustatud tugijaamast:

Erapakett Raadio 50M 

Kiirus (50M) 

hind 35 EUR

Äripakett 50M:

Kiirus (50M, sisaldab vastuvõtuseadmete renti ja avalikku IP aadressi)

hind 100 EUR

 

Lisateenused: 

Avalik IP aadress 3.-/tk

Liitumistasu 60.- + kliendiühenduse ehituse ja seadmete maksumus vastavalt kalkulatsioonile.

Küsi ka muid erilahendusi oma äri tarbeks!

OÜ Sonictest toob teieni kiire fiiberoptika ja raadioeetri kaudu kogu ülikiire internetimaailma!

Sonictest OÜ Internetivõrgus töötavad lauatelefonid VoIP tehnoloogia baasil.
VoIP teenus võimaldab odavaid lauatelefoni kõnesid igast internetiühendusega kohast! 

Olemasoleva ühenduse ümberkonfigureerimine või ajutine sulgemine (võlgnevuste puudumisel) 5.- €. 
Peale võlgnevuse tasumist internetiühenduse taastamine 5.- €

Liitumistasu 60 EUR.


Sideteenuse kvaliteedinäitajad:

 

OÜ Sonictest statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2022. aastal:
2022 aastal edastas OÜ Sonictest võrgu kaudu oma klientidele 98948672 TB andmeid.
«Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest - 7 tööpäeva;

laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,05;
rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest - 4 tundi.

Sideettevõtja on kohustatud internetiteenuse osutamise korral avalikult kättesaadavaks tegema järgmise informatsiooni:
1) andmesideprotokollid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata:
võimaldatakse kasutada IPv4 protokolli ja IPv6 protokolli.

2) andmesidepordid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata:
Võimaldatakse kasutada kõiki porte välja arvatud tuntud viiruste ja trooja tarkvara poolt kasutatavaid TCP/UDP porte viiruste leviku tõkestamiseks.