Privaatsussätted

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib veebilehel sonictest.ee . Kui sa käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, palume käesolevat veebilehte mitte kasutada.

Käesolevat veebilehte külastades ja kasutades nõustud sa käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega andes meile selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete töötlemine

Sinu poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Sinu isikuandmed, mis on vajalikud Kauba tarnimiseks, edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele. Võtame endale kohustuse mitte edastada registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski, pead sa arvestama, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Personaalne info

Võimaldame veebilehe külastajatel registreerida end kasutajateks. Kasutajaks registreerudes pead sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Võime kasutada seda infot, et:
– kontakteeruda sinuga;
– teavitada sind sooduspakkumistest, uutest toodetest ja teenustest;
– koguda andmeid sinu külastatavuse ja teenuste kasutamise kohta.

Meie teenuseid kasutades pead sa mõnikord sisestama personaalseid andmed enda kohta, mida soovid edastada teisele isikule (saajale), näiteks nimi, e-mail jms.
Meil on õigus kasutada seda infot, et:
– edastada vastavat infot sinu poolt märgitud isikule (saajale).

„Võta meiega ühendust” lehe kaudu meiega kontakteerudes pead sa sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Meil on õigus kasutada seda infot, et:
– kontakteeruda sinuga;
– vastata Sinu poolt esitatud päringule.

Me ei edasta personaalset infot ühelegi kolmandale osapoolele ilma sinu loata, kui seda ei nõua seadused.

Automaatselt kogutav mittepersonaalne info

Kogume statistilisi andmeid oma veebilehe külastatavuse ja kasutajate kohta. See info ei sisalda mis tahes tuvastamist võimaldavat personaalset infot kasutajate kohta ja on kogutud statistilistel eesmärkidel. Meil on õigus edastada vastavaid andmeid kolmandatele osapooltele.

Külastusstatistika tegemiseks võib käesolev veebileht kasutada tehnoloogiat, mis lubab meil koguda teatavat tüüpi tehnilist informatsiooni, nagu seda on näiteks sinu IP-aadress, arvuti operatsioonisüsteem, brauseritüüp, liiklusvood ja mis tahes viitava veebisaidi aadress.

Külastaja tuvastamine

Aeg-ajalt võime me paigutada sinu arvutisse informatsiooni sinu tuvastamiseks. Seda informatsiooni tuntakse tavaliselt cookie nime all ning see näitab, millal ja kuidas meie külastajad käesolevat veebilehte kasutavad, aidates meil seeläbi oma veebilehte jätkuvalt täiustada. Me kasutame cookie’sid üksnes selle info kogumiseks, mis paigutati sinu arvuti kõvakettale käesolevalt veebilehelt pärineva cookie abil. Cookie’de kasutamine on kujunenud tööstusharu standardiks ning neid kasutavad paljud veebilehed. Cookie’d talletatakse sinu arvutis ja mitte käesoleval veebilehel.

Kui sa ei soovi cookie’sid vastu võtta või soovid, et sind nende paigutamisest teavitatakse, võid sa oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui sinu brauser seda võimaldab.

Muudatused

Me võime muuta käesolevat privaatsuspoliitikat ning muuta, modifitseerida või kõrvaldada käesolevate lehekülgede sisu või ligipääsu käesolevale veebilehele mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.