Tarnetingimused

Tarnetingimused
 
 
 

Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse internetikauplusest www.sonictest.ee kaupa telliva juriidilise isiku (edaspidi Ostja) või füüsilise isiku (edaspidi Tarbija) ning Sonictest OÜ (edaspidi Müüja) vahel.
Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Ostja/Tarbija poolt ja tellimuskinnituse ja ettemaksuarve saatmist Müüja poolt.
 
Tellitud tooted saadetakse Ostjale/Tarbijale valitud transpordiviisiga esimesel võimalusel (üldjuhul 2 -7 tööpäeva jooksul) peale tellimusel oleva summa laekumist OÜ Sonictest arveldusarvele nr 221012622682 Swedbank'is.


Tagastamine:

Tarbijal on õigus tellitud kaubad 14 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest tagastada. Toote tagastamiseks peab Tarbija tegema Sonictest OÜ nimele vastavasisulise avalduse ning tagastama Müüjale tellitud kauba aadressile:
OÜ Sonictest, Kuldnoka 9, 50405 Tartu. Tel 5055961.
Avalduses palume ära märkida tagastatava toote nimetus, kogus ning arveldusarve number.
Tagastatava kauba saatekulu kannab Tarbija, v.a. juhul kui Tarbija on kaubad tagastanud Müüja poolt ebakorrektselt täidetud tellimuse tõttu.
Toote tagastamisel ei kompenseerita ostetud toote saatekulusid. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis. 
 
 
Tagastamisele ei kuulu teile soovitud pikkusega valmistatud arvutivõrgukaablid ja antennide pigtailid.
 
Ostjal on õigus tellitud kaubad tagastada 7 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest juhul, kui Müüja on tellimuse täitnud ebakorrektselt, st üle antud kaubad ei vasta tellitud kaupadele koguse, kvaliteedi või sortimendi poolest.

Sonictest OÜ-l on õigus tellimusest taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida 60 päeva jooksul tootja poolt vastava kauba tarnete lõppemise tõttu. Ostjale/Tarbijale tagastatakse ettemaks viivitamatult.


Garantii:

Kaupadele kehtib tootja garantii seaduses ettenähtud korras 1.a.
Garantii ei kehti kaupadele, mille rikked tulenesid kaupade väärast kasutamisest.
Tähelepanu!! Jälgige tähelepanelikult tootega kaasas olevaid kasutus ja paigaldusjuhendeid.

Tarbijal on õigus tagastada vanad või kasutud seadmed 
Meilt ostetud elektroonikaseadmeid või nende osi saate tagastada ümbertöötlemiseks aadressil OÜ Sonictest, Kuldnoka 9, Tartu või viia need ise jäätmeid koguva ettevõtte kogumispunkti.
Asukohad leiate aadressilt:
https://elektroonikaromu.ee/elektroonikaromude-patareide-ja-vanade-akude-kogumiskohad/
 

Lisainfo:

* www.sonictest.ee jätab endale õiguse muuta ja täiendada hinnakirja.
* Kõik pildid meie kodulehel on illustratiivsed.
* www.sonictest.ee kodulehel välja toodud piltide ja tekstide omavoliline kasutamine on kolmandate isikute poolt rangelt keelatud. Ilma loata materjalide kasutamine on karistatav vastavalt autoriõiguste seadusele.