Tarnetingimused

Tarnetingimused
 
 
 

Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse internetikauplusest www.sonictest.ee kaupa telliva isiku (edaspidi Ostja) ning Sonictest OÜ (edaspidi Müüja) vahel.
Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Ostja poolt ja tellimuskinnituse ja ettemaksuarve saatmist Müüja poolt.


Tagastamine:

Füüsilisest isikust Ostjal on õigus tellitud kaubad 14 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest tagastada. Toote tagastamiseks peab Ostja tegema Sonictest OÜ nimele vastavasisulise avalduse ning tagastama Müüjale tellitud kauba aadressile:
OÜ Sonictest, Kuldnoka 9, 50405 Tartu. Tel 5055961.
Avalduses palume ära märkida tagastatava toote nimetus, kogus ning arveldusarve number.
Tagastatava kauba saatekulu kannate Teie, v.a. juhul kui Ostja on kaubad tagastanud Müüja poolt ebakorrektselt täidetud tellimuse tõttu.
Toote tagastamisel ei kompenseerita teile ostetud toote saatekulusid. Toote saab tagastada ainult siis, kui toode on tagastades täiesti kasutamata ning originaalpakendis. Tagastamisele ei kuulu teile soovitud pikkusega valmistatud arvutivõrgukaablid ja antennide pigtailid. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toodet on kasutatud, puudub originaalpakend või pole toode komplektne, toode on muul viisil müügiks kõlbmatuks muudetud ostja süül on www.sonictest.ee e-poel õigus nõuda toote ostnud isikult leppetrahvi kuni 50% ulatuses tagastatud kauba väärtusest.
 
Juriidilisest isikust Ostjal on õigus tellitud kaubad tagastada 7 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest juhul, kui Müüja on tellimuse täitnud ebakorrektselt, st üle antud kaubad ei vasta tellitud kaupadele koguse, kvaliteedi või sortimendi poolest.

Sonictest OÜ-l on õigus tellimusest taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida 60 päeva jooksul tootja poolt vastava kauba tarnete lõppemise tõttu. Ostjale tagastatakse ettemaks viivitamatult.


Garantii:

Kaupadele kehtib tootja garantii seaduses ettenähtud korras 1.a.
Garantii ei kehti kaupadele, mille rikked tulenesid kaupade väärast kasutamisest.
Tähelepanu!! Jälgige tähelepanelikult tootega kaasas olevaid kasutus ja paigaldusjuhendeid.

 
Meilt ostetud elektroonikaseadmeid või nende osi saate tagastada ümbertöötlemiseks aadressil OÜ Sonictest, Kuldnoka 9, Tartu või viia need ise jäätmeid koguva ettevõtte kogumispunkti.
Asukohad leiate aadressilt:
http://www.epler-lorenz.ee/est/index.php?leht=101&keel=1 
 

Lisainfo:

* www.sonictest.ee jätab endale õiguse muuta ja täiendada hinnakirja.
* Kõik pildid meie kodulehel on illustratiivsed.
* www.sonictest.ee kodulehel välja toodud piltide ja tekstide omavoliline kasutamine on kolmandate isikute poolt rangelt keelatud. Ilma loata materjalide kasutamine on karistatav vastavalt autoriõiguste seadusele.


Tellitud tooted saadetakse kliendile valitud kullerteenusega esimesel võimalusel peale tellimusel oleva summa laekumist OÜ Sonictest arveldusarvele nr 221012622682 Swedbank'is.